Ateliér Architektúry

Realizácie ateliéru Architektúry s.r.o.

 

Ponúkame Vám :

  • projektovanie občianskych, verejných a priemyselných stavieb, urbanizmus vypracovanie kompletného projektu, zabezpečenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, kontrolu na stavbe po stránke autorského a technického dozoru, vypracovanie projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie po projekt pre realizáciu stavby, vypracovanie projektu interiéru, používanie netradičných a nadštandardných materiálov, navrhovanie atypického “nábytku”.

Kontakt

Zoborská 23, 040 01 Košice 

  • tina.stano@azet.sk
  • tina.stano@gmail.com
  • Telefón Tina: 0905527409
  • Telefón Stano : 0905431406

Cena projektu

  • Ceny za projekt sú spravidla stanovované podľa Honorárového poriadku Slovenskej komory architektov. Východiskové položkou pre stanovenie ceny projekčných prác sú započítateľné náklady stavby. Tieto sa stanovujú odhadom alebo na základe predbežnej kalkulácie zo štúdie. Výška celkového základného honoráru sa stanovuje percentom zo započítateľných nákladov stavby, objektu alebo profesnej dodávky a podľa honorárovej zóny, ku ktorej stavba alebo objekt patrí.
  •  Tieto ceny nie sú záväzné, ale berieme ich ako odporúčajúce. V určitých prípadoch je možné jednať o znížení poplatkov o 10 až 40%.