Fasádny systém stavby roka

| 24/10/2011

Zaujímavé architektonické riešenie a vhodné použitie moderných materiálov prinieslo tento rok prestížne ocenenie Stavba roka 2011 práve pre druhú etapu novostavby Univerzitnej knižnice Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Jedinečný kruhový ráz stavbe pomohli dať aj fasádne systémy Schüco známe svojou kvalitou a ekologickým prístupom.

 

Výrazný akcent oceneného areálu tvorí práve valcový tvar hmoty stavby s kruhovým pôdorysom – s jedným podzemným a tromi nadzemnými podlažiami. Budova je dostatočne odsadená od okolitých stavieb a je prepojená na druhom nadzemnom podlaží so stavbou študovne a čitárne knižnice.

„Po zhliadnutí architektonického riešenia, ktoré sme dostali od hlavného projektanta, architektonickej kancelárie SAN – HUMA´90, s. r. o., sme sa dohodli na použití fasádneho systému Schüco FW 50+, nakoľko práve tento systém bol ideálny pre splnenie požiadavky kruhového pôdorysu. Ďalším bolo použitie okien zo série Schüco AWS 70.HI,“ uviedol riaditeľ slovenskej pobočky spoločnosti Peter Škvaril. Pri samotnom návrhu využitia systémov podľa jeho slov prihliadali nielen na dizajn, ale rovnako dôležitá bola i funkčnosť a investícia do kvalitného riešenia, ktorú primárne umožnil osvietený investor, a to i napriek enormnému tlaku na cenu, zo strany hlavného zhotoviteľa.

 

Vďaka kruhovému pôdorysu architekti vytvorili zaujímavý vnútorný priestor s centrálnou komunikačnou líniou schodiska a výťahu prepájajúcim všetky podlažia. Práve fasádu stavby tvorí predsadená hliníková konštrukcia Schüco. Pred ňou je ešte umiestnená tieniaca konštrukcia z nerezovej ocele a zavesenej nerezovej sieťoviny od iného dodávateľa. Spoločne tak fasádny komplex dáva budove jedinečný architektonický ráz. Dostatok denného svetla do stavby vnáša centrálny svetlík umiestnený nad schodiskom. Použité materiály pritom garantujú nízke energetické nároky na chladenie stavby v lete a jej vykurovanie v zime.

Ďalšie informácie nájdete na www.schueco.sk

Tags: , , ,

Category: Zaujímavosti

About the Author ()

Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.