Akumulačnú nádrž je možné inštalovať aj pod zem

| 20/07/2012

Akumulačná nádrž na vykurovaciu vodu nemusí byť umiestnená len v technickej miestnosti. U malých rodinných domov môže nastať problém, že nemáte dostatok priestoru. Akuplast je jediná tlaková plastová akumulačná nádrž na trhu, ktorú možno umiestniť do zeme.
Prečo použiť plastové akumulačné nádrže ?

 •     Extrémne nízke tepelné straty
 •     Vnútorné aj podzemné prevedení
 •     Prevádzkový tlak 3 bary
 •     Teplota až 95 ° C
 •     Príprava teplej vody
 •     Solárne výmenníky

Podzemné prevedenie akumulačnej nádrže
Akumulačné nádrže radu Akuplast APZ sa umiestňujú pod zem vedľa domu. Jediné, čo uvidíte, bude plastový poklop, podobne ako je tomu u plastových nádrží alebo nádrží na zber dažďovej vody, ktoré sa taktiež umiestňujú pod zem.

Tlakové prevedenie plastových nádrží, umožňuje priame napojenie do uzavretej vykurovacej sústavy bez nutnosti inštalácie ďalších zariadení (výmenníky, čerpadlá, atď).

Ďalšou výhodou sú nízke tepelné straty – tieto nádrže sú výborne tepelne izolované, izoláciou z tvrdeného polyuretánu. Tepelná strata týchto nádrží zodpovedá tepelnej strate bežného zásobníka na teplú vodu s objemom 150 l Plastové prevedenie  nádrže garantuje dlhú životnosť až 50 rokov.Akumulačné nádrže s ohrevom vody
Zefektívňovanie systému vykurovania je hlavným dôvodom investície do akumulačných nádrží. Tieto nádrže umožňujú efektívne kombinácie, inak ťažko zlučiteľné zdroje tepla do jediného celku, a toto teplo potom akumulačná nádrž dodáva vykurovacej sústave a ešte pritom pripravuje teplú vodu.

Jednotlivé zdroje tepla sú k nádrži pripájané tak, aby na seba logicky nadväzovali vzhľadom k ich účinnosti a možnosti regulácie. Pripojenie musí samozrejme vykonať odborník so skúsenosťami s kombinovaním rôznych zdrojov tepla a samozrejme s platným certifikátom o absolvovaní školenia, inak je záruka na zariadenia od výrobcu neplatná.
Uchovanie tepla v akumulačnej nádrži
Teplo je do akumulačnej nádrže privedené od najrôznejších zdrojov. V najnižšej časti nádrže sa nachádza studená voda, do ktorej je privádzané teplo od nízkopotenciálnych zdrojov (najčastejšie zo solárneho systému). Vo vyšších častiach je akumulované teplo od tepelného čerpadla prípadne ďalších zdrojov napríklad kotla na biomasu alebo krbu s teplovodným výmenníkom. V prípade potreby je do tejto nádrže možné umiestniť aj elektrické vykurovacie teleso.

Prednosti plastových akumulačných nádrží

 •     Možnosť uloženia do zeme
 •     Extrémne nízke tepelné straty (kvalitná izolácia z tvrdeného polyuretánu)
 •     Veľmi dlhá životnosť (až 50 rokov)
 •     Použitie nového typu teplotne stabilného plastu
 •     Plastový povrch je odolný a umývateľný
 •     Výmenníky v nádržiach (ak sú nimi konkrétne typy nádrží vybavené) sú z kvalitnej nerezovej ocele
 •     Kompaktné prevedenie, všetky hrdlá sú vyvedené smerom nahor
 •     Model AP750 je vybavený snímateľnou izoláciou pre priechod dverami o svetlej šírke 80 cm
 •     Prípadný prietokový ohrev teplej vody zabraňuje vzniku baktérie legionely


Pripojenie nádrže a stratifikácia
Plastové akumulačné nádrže majú štyri vstupy a výstupy vykurovacej vody, dva horné, jeden v prostrednej a jeden v spodnej so špeciálnym ukončením proti víreniu, ktorý umožňuje riadiť rozloženie teplôt v nádrži (stratifikáciu). Zvyšuje sa tak účinnosť obnoviteľných zdrojov tepla, čiže solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel či moderných kotlov.

Tags: ,

Category: Staviame dom

About the Author ()

Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.