Hydroizolácia spodnej stavby domu

| 13/12/2011

Nadmerná vlhkosť konštrukcií je častým problémom nezriedka aj pri novostavbách. A to hlavne v prípadoch, kde bola zle navrhnutá izolácia spodnej stavby. Postavenie dobrej stavby závisí od vybudovania dobrých základov. Iba správne navrhnutá a zrealizovaná spodná stavba bude dlhodobo chrániť objekt pred nepriaznivými účinkami vody. Zárukou nepriepustnosti stavby je dôkladne vybudovaná hydroizolácia, ktorá zabráni trvalému poškodeniu a znehodnoteniu budovy. Izolovanie spodnej stavby proti vode je prvým krokom k výstavbe kvalitného objektu. Avšak ak izolácia spodnej stavby nebola použitá alebo urobená správne dochádza k prenikaniu vody do stavby a následnému vlhnutiu.


Vlhnutie sa väčšinou prejavuje v spodnej časti stavby, ktorá je v priamom kontakte s terénom alebo blízko terénu (napr. základy, suterény, prízemia, oporné steny). Nasiaknutá voda v murive môže spôsobiť zníženie jeho pevnosti premŕzaním, znížením tepelného odporu a zvyčajne aj estetickej kvality stien (napr. škvrnami na povrchu stien).

Rozdelenie hydroizolácií spodnej stavby:

  •  izolácie proti zemnej vlhkosti
  •  izolácie proti gravitačnej (stekajúcej) vode
  •  izolácie proti tlakovej vode
  •  izolácie proti agresívnej vode

[box]

Systémy ochrany pred prenikaním vody do spodnej stavby:

  • Membránové tesnenie – tesnenie z polymérových fólií zvarených do komplexnej membrány nachádzajúcej sa na vonkajšom povrchu stavebnej konštrukcie.

Výhody: odolnosť membrány voči veľkým posunom stavebnej konštrukcie počas jej životnosti.
Nevýhody: vysoká cena a vysoká náročnosť na kvalitu prevedenia.

  • Vodotesný betón – tesnenie zabezpečuje vodotesný betón . Dilatačné škáry musia byť opatrené tesniacim profilom z flexibilného polyméru.

Výhody: jednokrokový systém zabezpečujúci požadovanú hydroizolačnú vlastnosť v okamihu vytvorenia nosnej konštrukcie.
Nevýhody: vysoká cena a vysoká náročnosť na kvalitu prevedenia.

  • Vodotesná stierka – vodotesnosť zabezpečuje z vnútornej strany konštrukcie vodotesná malta aplikovaná v stanovenej hrúbke. Dilatačné škáry musia byť vybavené elastickým vodotesným systémom. Stierka je nenasiakavá a vo veľkom rozsahu prepúšťa vodné pary. Túto technológiu môžeme vo viacerých prípadoch použiť aj samostatne, avšak väčšinou predstavuje vhodný doplnok k inej technológii sanácie zavlhnutého muriva. Účinnosť a spoľahlivosť sanačných omietkových systémov býva veľmi vysoká.

Výhody: V prípade porúch finančne nenáročná oprava.
Nevýhody: životnosť je závislá od zloženia stierky

  • Kryštalická izolácia – na hydroizoláciu konštrukcií, najmä betónových, ale aj murovaných, sa používajú aj tesniace (tzv. kryštalické) nátery, ktoré môžu byť povrchové alebo hĺbkové. Vytvárajú formáciu kryštálov nerozpustných vo vode s tesniacim účinkom. Chemická reakcia vytvárajúca kryštály preniká do značnej hĺbky betónovej konštrukcie a závisí viac od prítomnosti vody v konštrukcii a teploty konštrukcie než od priľnavosti k povrchu. Hydroizolačné nátery spravidla prepúšťajú paru.

Výhody: jednoduchá a nenáročná aplikácia.
Nevýhody: účinok sa dostavuje so značným oneskorením po aplikácii.

[/box]

Zdroj : stavebnictvo.sk

Autor : Lea Procházková

 

Tags: , , , ,

Category: Staviame dom

About the Author ()

Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.