Pasívne domy

| 18/11/2011

Koncept pasívneho domu vznikol pred viac než 20 rokmi ako stavebno-fyzikálne experiment, ktorý mal ukázať, do akej miery možno v našich klimatických podmienkach reálne zredukovať spotrebu tepla na vykurovanie budov.  Minimalizácia spotreby tepla na vykurovanie bola dosiahnutá vysokou tepelnoizolačnou schopnosťou, tesnosťou a tvarovou kompaktnosťou obálky domu a orientáciou okien prevažne na juh.

Keďže je však v každom dome potrebná primeraná výmena vzduchu, bol vybudovaný aj ventilačný systém so spätným získavaním tepla takzvanou rekuperáciou tepla z odsávaného vzduchu. Ukázalo sa, že nie je rentabilné stavať domy, ktoré by po celý rok boli vykurované len vnútornými a solárnymi ziskami, reálne sa však ukázalo vykurovať dom ohrevom privádzaného vzduchu. Práve kritérium vykúrenia domu vymieňaným vzduchom zrejme dalo domu názov pasívny – teda dom, ktorý nepotrebuje štandardný teplovodný vykurovací systém.

Jednoduchými výpočtami i na množstve konkrétnych príkladov sa vtedy ukázalo, že ohrevom privádzaného vzduchu je možné vykúriť dom, ak potrebný vykurovací výkon nepresahuje 10 W/m2 podlahovej plochy a tomu zodpovedá v našich klimatických podmienkach ročná merná spotreba tepla okolo 15 kWh/m2 podlahovej plochy.

Dnes sa stala hodnota spotreby tepla na vykurovanie pod 15 kWh/m2 podlahové plochy základným kritériom pre pasívnych domov a bežne sa odhliadá od toho, akými prostriedkami sú požadované hodnoty dosiahnuté. Má sa však za to, že riadená ventilácia s rekuperáciou a dostatočná tepelná izolácia a tesnosť je nutnou podmienkou pre pasívny dom.
Dnes sú, predovšetkým v Nemecku a v Rakúsku, postavené stovky, možno aj tisíce pasívnych domov a je vyvinutá rada konceptov  pre ich stavbu. Ukazuje sa, že pasívny dom je investične aspoň o 10% (niekedy je to však bohužiaľ aj oveľa viac) drahší ako bežný dom, úspory energie na vykurovanie však rozumné navýšenie investičných nákladov na stavbu za dobu jej životnosti niekoľkokrát preplatia, investície do pasívneho domu je teda rentabilné a navyše prináša vyšší užívateľský komfort aj nezanedbateľný prínos pre ekológiu a ochranu klímy. Neexistuje racionálny dôvod, prečo nestavať drvivú väčšinu nových domov v pasívnom štandarde. Realita na vysoko konzervatívnym stavebnom trhu je však úplne opačná. Prečo?
Doterajšie skúsenosti ukazujú, že stavba pasívneho domu kladie vyššie nároky na projekciu aj na remeselné prevedenie pri stavbe (hlavne kvôli dodržaní vysokej tesnosti obálky), než je tomu u bežného domu. Projektanti a stavebné firmy zaoberajúci sa výstavbou pasívnych domov sú stále považovaní za niečo mimoriadneho. Ak teda chceme prispieť k tomu, aby sa z pasívnej výstavby stal štandard, je potrebné ďalej hľadať nové, jednoduché, lacné a remeselne nenáročné riešenia, ktoré by nároky na projekciu, remeselné prevedenie i cenu výstavby pasívnych domov urobili plne porovnateľnú s bežnými domami.

 

Zdroj : stavebnictvo

Tags: , , , , , ,

Category: Staviame dom

About the Author ()

Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.