generation next

| 18/11/2011

Utopická architektúra dneška v AbuDhabi alebo Číne sú práce svetových megastars realizované vďaka doznievajúceho ekonomického a stavebného boomu vo východných krajinách. Nemôžeme ďalej preberať tieto vzory, ako je u nás dobrým zvykom. Je nevyhnutné vystúpiť z hraníc odboru a znovu ich definovať.
Je nutné sa opäť vrátiť k podstate, k spoločnosti, k mestu a krajine a znovunalézt východiská pre ďalší vývoj. Doba kríza a nedostatok zákaziek je k tomuto hľadanie ideálne prostredie. Nachádzame sa uprostred najväčšej krízy od tridsiatych rokov a podľa inovačnej teórie je desaťročia 2010-20 opäť zlomovým.

Zdroj : stavebnictvo

Tags: , ,

Category: Architektúra

About the Author ()

Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.