architektúra a sociálna revolúcia

| 18/11/2011

Októbrová revolúcia, ozbrojený prevrat, vykonaný v Rusku 7. novembra 1917, bol začiatok občianskej vojny v Rusku, nasledovalo vytvorenie ZSSR a rozšírenie komunizmu na podstatnú časť sveta.Októbrová revolúcia však tiež uvoľnila najmohutnejší príval kreatívnej energie, aký sa kedy na našej planéte objavil. Konštruktivizmus – tento obdivuhodný ohňostroj tvorivých počinov však narazil na nepriaznivé materiálne podmienky a bol teda akcelerované iba idealistickým entuziazmom pre víziu novej spoločnosti. Tieto projekty imšpirovali mnoho generácií architektov najmä školu AA v Londýne a tunajších študentov Rema Koolhaase, Zahu hadid a ďalších.


Hlavným prúdom európy bol však funkcionalizmus, ktorý definoval podobu architektúry vo 20.storočia. V roku 1933, teda presne dobe vrcholiacej krízy píše Jiří Kroha “Ľudia bez práce, bez chleba, bez bytu, ľudia bez starosti a bez sociálneho vedomia, v architektúre úlohy bez stavebníka a architekti bez zamestnania alebo bez vedomia toho všetkého príčin – to jest dnešnej svet, prostredie architektúry v roku 1933. A práve toto prostredie hladných ľudí na jednej a ohromných možností výrobných súčasnej techniky na strane druhej je jediným prostredím, kde možno aj najširšej verejnosti pochopiť, že treba vytvoriť pre skutočne účinné organizovanie bývanie najprv vedu o bývaní. Základom vedy o bývaní jest vedecká sociológie. “Tu sa objavujú pre ďalší vývoj veľmi dôležité momenty – vzťah architektúry a sociológie a technológie a skúmaní moci a hraníc architektúry.

Zdroj : stavebnictvo

Tags: , , , , ,

Category: Architektúra

About the Author ()

Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.