Problémy v stavebníctve

| 16/11/2011

Kľúčovými problémami slovenských stavebných spoločností, ktoré limitujú ich hospodárske výsledky, sú vysoká miera byrokracie (požiadavky úradov), ktorej vplyv podľa riaditeľov stavebných firiem stále rastie a tiež nedostatočný dopyt financovaný zo súkromných alebo verejných zdrojov.

Aktuálne problémy v našom odvetví momentálne predstavuje hneď niekoľko tém :

  • nízka miera verejných investícií
  • neprimerane silné konkurenčné prostredie na tak malom trhu ako je Slovensko
  • neuhradené pohľadávky od investorov
  • zrušené tendreVymenúva Juraj Hirner, generálny riaditeľ ZIPP Bratislava.

Vzhľadom k nízkej vyťaženosti stavebných kapacít a klesajúcemu optimizmu v očakávaniach nových zákaziek zostáva kľúčovou prioritou pre nastávajúcich 12 mesiacov zvyšovanie efektivity stavebných spoločností a aj tlak na ich dodávateľa. Naopak slovenské firmy často nepočítajú s investíciami.

Stále pokračuje pozvoľný pokles sebadôvery slovenských stavebných spoločností, aktuálne si verí v prekonanie konkurencie menej ako polovica firiem (46%). K výraznému poklesu došlo predovšetkým v inžinierskom staviteľstve, v tomto sektore si verí len tretina firiem. Vo výhľade na rok 2012 sebadôvera slovenských firiem tiež klesá, v lepšie výkony oproti konkurencii na budúci rok verí 61% riaditeľov. V Českej republike je situácia v tomto smere podobná, v prekonanie konkurencie verí aktuálne len 49% firiem, do budúceho roka sa optimisticky pozerá asi ale len 48%.

Vyťaženosť kapacít slovenských stavebných spoločností v aktuálnej plnej sezóne oproti máju mierne klesá . Celkovo sa pohybuje na neštandardne nízkej úrovni, čo ukazuje na stále existujúci priestor pre optimalizáciu stavebných kapacít trhu. Naopak vyťaženosť slovenských stavebných spoločností pokračuje v raste (84%).

Celý článok nájdete na www.stavebnictvo.sk

Tags: , , ,

Category: Zaujímavosti

About the Author ()

Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.