Stavebníctvo stále v kríze

| 28/08/2011

Riaditelia slovenských stavebných spoločností potvrzujú svoje predchádzajúce predikcie mierneho poklesu slovenského stavebníctva v roku 2011, podľa ktorých v priebehu roka poklesne o 1,8 %. Firmy stále čakajú na znateľnejšie oživenie dopytu ako základného impulzu k naštartovaniu rastu. K tomu by malo dôjsť už od roku 2012. Očakávajú i mierny pokles svojich tržieb v tomto roku. Tieto závery prináša najnovšia Kvalitatívna štúdia slovenského stavebníctva 2011, ktorú už piatym rokom spoločne pripravujú spoločnosti CEEC Research, KPMG Slovensko a Ipsos Tambor, výskum tiež podporujú spoločnosti Harsco Infrastructure, Ramirent a Helika.

Predstavitelia slovenských stavebných spoločností očakávajú pre rok 2011 len mierny pokles sektora a to o 1,8%. Ako uvádza riaditeľ spoločnosti CEEC Research Jiří Vacek: “Situácia sa i napriek pretrvávajúcim problémom odvetvia blíži k stabilizácii, stavebníctvo má však dlhšiu zotrvačnosť oproti niektorým iným sektorom a preto tu,, rekonvalescencia,, trvá dlhšie”. Pre rok 2012 aktuálne výsledky rozhovorov s riaditeľmi spoločností stále ukazujú na potenciálne zlepšenie a rast a to 4,0 %, čo je mierne zhoršenie z 5,6 % vo februári.Na rok 2011 firmy v súčasnosti očakávajú aj pokles svojich tržieb a to o 2,3 percenta. ,,Stavebné firmy sa zmenšili a prispôsobili novému stavu. Dá sa predpokladať, že tento nový stav bude hospodárskou realitou dlhšie obdobie. Môžeme teda povedať, že z pohľadu podielu stavebníctva na tvorbe HDP bude možné už dlhšie obdobie očakávať stabilizovaný objem výkonov.” Komentuje poklesy tržieb Rastislav Rázus, predseda predstavenstva IDOPS družstvo Bratislava. Predchádzajúci trend pomaly zlepšujúcich sa očakávaní sa teda v tejto oblasti pribrzdil (62% vo februári 2011, 58% v novembri a 52% v auguste 2010), aktuálne rast tržieb v tomto roku čaká iba 48% riaditeľov firiem. Najpesimistickejšie sú v predikcii vývoja svojich tržieb spoločnosti zaoberajúce sa inžinierskym staviteľstvom. K rastu tržieb by malo dôjsť v budúcom roku, zhodujú sa všetky segmenty. To potvrdzuje aj zástupca dodávateľského segmentu, Patrik Szetey, riaditeľ spoločnosti Harsco Infrastructure: „Za dodávateľský segment v oblasti lešenia, debnenia a podperných konštrukcií vidíme, že získavané zákazky v r. 2011 sú za nižšie jednotkové ceny v porovnaní s r. 2010, pričom aj výber dodávateľov trvá dlhšie. Mierne zlepšenie očakávame v súvislosti s prirodzeným sezónnym dopytom v stavebníctve v druhej polovici r. 2011.“

V prekonanie konkurencie aktuálne verí približne každá druhá stavebná spoločnosť. Tento stav už trvá posledných šesť mesiacov a vyhliadky firiem ukazujú, že k miernemu zlepšeniu by mohlo dôjsť v roku 2012.

Vyťaženosť kapacít stavebných spoločností sa v porovnaní s výsledkami z februára zlepšilo. Jedná sa však o dôsledok rozbehnutia stavebnej sezóny a už realizovaných optimalizácií kapacít. Stále približne polovica spoločností uvádza, že má zákaziek menej ako pred dvanástimi mesiacmi. Situáciu v oblasti vyťaženia stavebnej mechanizácie hodnotí Ján Bubán, riaditeľ spoločnosti Ramirent ČR a SR: „Počas stavebného boomu v roku 2007-2008 mnohé spoločnosti investovali značné prostriedky do nákupu novej mechanizácie a rozšírili svoje flotily. Dnes je ich kapacita nevyužitá, ale náklady na tieto stroje sú stále rovnaké ak nie vyššie„.

Kľúčovými problémami stavebných spoločností, ktoré obmedzujú ich hospodárske výsledky, sú vysoká miera byrokracie (požiadavky úradov), nedostatočný dopyt a tvrdý, niekedy až nekalý konkurenčný boj o v súčasnosti dostupné zákazky na trhu. ,,V posledných dvoch rokoch boli súťaže až na niekoľko výnimiek zrušené, alebo prerušené, prípadne očakávané súťaže neboli ani vypísané. Vo verejnom sektore sa nezmyselne rušia zákazky a súťaže prostredníctvom Úradu pre verejné obstarávanie často odôvodnené právne neobhájiteľnými argumentmi bez možnosti prakticky účinnej ochrany. Žijeme v prostredí extrémne silnej konkurencie neprimeranej k veľkosti a finančným možnostiam trhu,” hovorí Juraj Hirner, generálny riaditeľ ZIPP Bratislava. To potvrdzuje aj Dušan Štefanides riaditeľ spoločnosti pozri Helika „Výberové konania sa vďaka ich nedostatku na trhu stali značne “preplnenými” a hlásia sa do nich aj spoločnosti, ktoré sa zameriavali na iné veľkosti prípadne iné typy zákaziek.”

Ako ukazujú výsledky Kvalitatívnej štúdie slovenského stavebníctva 2011, najefektívnejším spôsobom pre získavanie stavebných zákaziek sú aktuálne osobné kontakty, naopak tendre sú považované za podstatne menej efektívny nástroj na získavanie zákaziek. Aktuálne iba dvaja až traja z desiatich riaditeľov stavebných spoločností uvádzajú, že je možné získať stavebnú zákazku financovanú z verejných zdrojov bez poskytnutia úplatku. Pri  financovaní zo súkromých zdrojov sa jedná o sedem z desiatich spoločností.

Zdroj : CEEC Research

Tags: , ,

Category: Zaujímavosti

About the Author ()

Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.