Solárna energia

| 11/08/2011

Dnes vieme energiu vyrábať, šetriť a riadiť. V minulosti ľudia často fantazírovali, ako bude vyzerať svet o niekoľko desiatok až stoviek rokov neskôr. My už vieme, že mnohé z ich predstáv sú bežnou realitou života človeka v 21. storočí.

Takouto „sci-fi“ predstavou boli aj domy a budovy, ktoré sú sebestačné, a teda si samy dokážu vyrábať energiu zo Slnka. Vďaka moderným materiálom a novým systémom môže mať dnes už každý zo svojho domu malú „elektráreň“. A vývoj stále napreduje. Našťastie čoraz viac ľudí sa snaží žiť tak, aby ich pôsobenie na tomto svete, bolo k našej planéte pokiaľ možno čo najšetrnejšie. Od toho sa odvíja aj ich životný štýl.

Ekologické zmýšľanie

„Zeleno“ uvažuje aj spoločnosť Schüco, ktorá je okrem iného výrobcom solárnych a fotovoltaických fasád. „Základom udržateľnosti sú energeticky nenáročné budovy, ktoré vychádzajú z efektívneho hospodárenia s energiou,“ povedal na 1. ročníku Eurostav konferencie Dr. Winfried Heusler zo spoločnosti Schüco International KG. Špecifikum fotovoltaických fasád je v tom, že takéto fasády dokážu slnečnú energiu meniť na jednosmerný elektrický prúd, a tým zabezpečiť, že budova sa stane nezávislá . „Takýto prúd je za normálnych okolností potrebné pretransformovať na obojsmerný. Stratégia spoločnosti Schüco je budovať všetky spotrebiče energie v rámci domu na jednosmerný prúd, ktorý sa dá rovno využívať. Úspora energie je doplnená o výrobu energie,“ objasnil Dr. Heusler. Stručne by sa to dalo zhrnúť do rovnice Schüco = energiu šetriť + energiu získavať. Na Slovensku bola takáto inteligentná fasáda použitá pri realizácii projektu Aquacity Poprad. Táto stavba bola vzhľadom na čas svojho vzniku a pomery na Slovensku výnimočná, pričom spoločnosť Schüco sa tu podieľala na realizácii transparentnej fasády s integrovanými fotovoltaickými článkami. V roku 2008 bola táto stavba jednou z troch nominovaných na hlavnú cenu súťaže Stavba roka.

Dynamické stavby

Na budovy sú v dnešnej dobe kladené omnoho vyššie nároky v závislosti od jej využívania. „V tomto smere sú nespornou výhodou dynamické stavby, ktoré sa vedia prispôsobiť požiadavkám. Preto aj my neustále pracujeme na nových a nových zlepšeniach. Snažíme sa, aby naše produkty boli nielen technicky vyspelé, ale zároveň sa aj páčili architektom a bežným spotrebiteľom,“ pokračoval Dr. Heusler.

Lepší svet

Ak teda chceme, aby aj ďalšie generácie zažili aspoň taký svet, ako ho poznáme my, mali by sme dbať na to, ako sa správame k životnému prostrediu. „Treba si stanoviť postupné a reálne ciele ako šetriť energiou a eliminovať emisie,“ doplnil Dr. Heusler.  Znižovanie množstva odpadov, emisií a šetrenie energiou sú teda pre najbližšie roky kľúčové, lebo v opačnom prípade sa „udusíme“.

Tags: ,

Category: Zaujímavosti

About the Author ()

Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.