Fóliové hydroizolačné vrstvy

| 29/07/2012

Ako už bolo uvedené v úvode úplne prvé fólie na európskom kontinente boli vyrobené roku 1951 na území Nemecka. Základným materiálom bolo mäkčené PVC. Neskôr sa začali vyrábať aj ine druhy fólií na rozličnej materiálovej báze. Niektoré z nich sa z dôvodu nedobrých  skúseností prestali vyrábať, iné sa naopak vyvíjali a zdokonaľovali. Už v období vzniku sa fóliám v porovnaní s asfalovanými pásmi pripisovali niektoré prednosti, napríklad:

 • menšia hrúbka (najčastejšie 1,2 až 2,0 mm),
 • nižšia hmotnosť (1,5 až 3,0 kg.m-2),
 • použitie len v jednej vrstve,
 • väčšia prieťažnosť,
 • spojovanie bez použitia plameňa,
 • voľné ukladanie s mechanickým kotvením alebo priťažením stabilizačnou vrstvou,
 • možnosť použitia pre ľubovoľné sklony strechy,
 • odolnosť proti UV žiareniu,
 • nenáročná údržba,
 • veľmi dobré difúzne vlastnosti,
 • použitie fólií v strešných systémoch.

Aby bola zabezpečená objektivita hodnotenia je potrebné uviesť, že niektoré najnovšie modifikované asfaltované pásy sa môžu použiť vo funkcii hydroizolačnej vrstvy v jednej vrstve aj s mechanickým kotvením alebo voľným položením a stabilizovaním, napríklad, vrstvou kameniva. Väčšina asfaltovaných pásov má hrubozrnný posyp, a preto tieto pásy rovnako ako fólie dlhodobo odolávajú UV žiareniu. Vzájomné spojovanie týchto pásov je možné podobne ako u fólií bez použitia plameňa (samolepiace úpravy a použitie horúcovzdušných agregátov). Z uvedeného vyplýva, že v dôsledku rýchleho vývoja asfaltované pásy svojimi vlastnostiami sa vyrovnali fóliám.

Medzi nevýhody fólií v porovnaní s asfaltovanými pásmi sa zaraďuje:

 • väčšia náchylnosť na poškodenie,
 • plošné zmeny – zmrašťovanie (1% a viac),
 • chemická neznášanlivosť fólií (na báze PVC) s asfaltmi, penovým polystyrénom,
 • nevyhnutná technologická disciplína zhotovenia hydroizolácie.

Tags:

Category: Stavebné materiály

About the Author ()

Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.