Hydroizolačné vrstvy na báze asfaltovaných pásov

| 29/07/2012

Najrozšírenejšími materiálmi pre hydroizolačnú vrstvu plochých striech u nás i v celosvetovom meradle sú nataviteľné asfaltované pásy. V poslednom období po roku 1989 sa na našom trhu objavil celý rad nových výrobkov, a preto pre väčšinu našich projektantov, stavbárov a predovšetkým pre normálneho zákazníka je dosť zložité sa pri výbere vhodného materiálu správne orientovať. Na prvý pohľad výrobky tejto skupiny vyzerajú rovnako, napriek tomu sú medzi nimi značné technické, kvalitatívne a samozrejme aj cenové rozdiely. Preto je dobre, ak sa záujemca o tieto výrobky dobre vyzná v technických údajoch jednotlivých výrobkov.

Vo všeobecnosti asfaltované pásy, ktoré sa vyrábajú ako prefabrikáty, sa skladajú z:

  • vrchnej povrchovej úpravy – hydrofobizovanej úpravy minerálnym alebo keramickým posypom, profilovanou kovovou fóliou, hladkou kovovou fóliou a pod.,
  • vrchnej asfaltovej vrstvy, ktorá má vodotesnú funkciu a chráni výstužnú vložku (je zložená z asfaltu, plniva, modifikátora a ďalších zložiek upravujúcich vlastnosti pásu),
  • výstužnej vložky, ktorá zabezpečuje pevnostné a elastické vlastnosti pásu,
  • primárnej asfaltovej vrstvy, ktorá penetruje vystužnú vložku a zabezpečuje súdržnosť vrchnej vrstvy, výstužnej vložky a spodnej asfaltovej vrstvy,
  • spodnej asfaltovej vrstvy s hydroizolačnou funkciou podobného zloženia ako u vrchnej asfaltovej vrstvy
  • spodnej povrchovej úpravy, ktorá zaisťuje, že sa hydroizolačný pás počas skladovania nezlepí a zároveň reguluje silu natavovania (jemný minerálny posyp, fólia kompaktná alebo makroperforovaná).

Okrem toho kvalitný asfaltovaný pás by mal mať úpravu pozdĺžnych a priečnych okrajov, ktoré umožňujú vzájomné vodotesné spojenie pásov na streche do celku. Každý asfaltovaný pás mal by mať svoju technickú dokumentáciu, identifikačný pruh a mal by byť certitikovaný.

Tags:

Category: Stavebné materiály

About the Author ()

Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.