Monolitické hydroizolačné vrstvy

| 29/07/2012

Aplikujú sa v rozličných hrúbkach, najčastejšie sú vystužené nosnými vložkami (tkaninami zo sklenených alebo syntetických vlákien). Vo väčšine prípadov sa používajú vo funkcii ochranných náterov pri sanácii starých povlakových hydroizolačných vrstiev. Tieto moderné technológie sú rozšírené v zahraničí lebo sú jednoduché a ekologické. Treba pripomenúť, že v praxi sa u realizovaných stavieb dosiahli rozdielne výsledky.

Monolitické hydroizolačné vrstvy odporúčame používať predovšetkým vo funkcii ochranných vrstiev pri sanácii starých ešte fungujúcich povlakových hydroizolačných vrstiev. Pri riešení vážnych hydroizolačných problémov (havarijných stavov) sa v praxi vyskytujú vedľa úspešných aplikácií aj neúspešné s množstvom chýb a niekedy až deštrukcií náterov už po prvom roku užívania, a preto ich použitie je potrebné odborne prehodnotiť.

Monolitické hydroizolačné vrstvy sa zhotovujú:

  • z asfaltových suspenzií, emulzií,
  • z rozpúšťadlových tmelov,
  • zo stierkových hmôt na báze plastov alebo živíc.

 

Hlavnými príčinami neúspechu týchto technológií bývajú:

  • Nesprávne zloženie náterovej hmoty, ktorá sa skladá zo spojiva, plnív, pigmentov a celého radu modifikačných prísad, ktoré nedoplňujú a často nepriaznivo upravujú vlastnosti výrobku.
  • Nevhodná aplikácia náterov na plochých strechách, na ktorých sa vyskytuje celý rad chýb konštrukčného charakteru ako aj chýb nedodržaním technologickej disciplíny pri výstavbe alebo nedostatočnou údržbou. Preto pred každou aplikáciou náterovej technológie sa musí urobiť odborné posúdenie stavu strešného plášťa a kvalifikovaný odborný návrh spôsobu opravy. Realizačné firmy v snahe získať zákazku a vyhovieť investorovi, ktorý nemá často prostriedky na celkovú rekonštrukciu strechy, realizuje nátery na znehodnotenú hydroizolačnú vrstvu, ktorá sa touto technológiou už nedá opraviť.
  • Nedodržanie technologických zásad. Nátery striech sa nanášajú na nedostatočne očistený podklad, nebýva dodržaný výrobcom predpísaný počet náterov a predpísaná spotreba materiálu.
  • Nátery sa zhotovujú aj za nepriaznivých klimatických podmienok, pričom sa nerešpektujú odporúčania výrobcov strešných hmôt na minimálny sklon strešných rovín.

Tags: ,

Category: Stavebné materiály

About the Author ()

Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.