Plastové okná a ekológia

| 26/05/2012

Okolo použitia PVC-U pri výrobe okien a dverí existuje pomerne značná dezinformačnú kampaň. Tvrdenia niektorých ekologických organizácií (najmä Greenpeace) proti použitia okien z PVC-U sú založené predovšetkým emotívne a poukazujú na údajnú škodlivosť PVC.

Ak vezmeme chlór (toxický a smrteľne jedovatý plyn) a zmiešame ak ho s vysoko reaktívnym kovom (sodík) výslednú zlúčeninou bude chlorid sodný (NaCl), a to za istých podmienok. Táto zlúčenina dvoch nebezpečných chemikálií je absolútne neškodná, jedná sa o obyčajnú kuchynskú soľ a bez soli v tele by sme žiť nemohli. Ide vlastne o malý zázrak, že vlastnosti zlúčeniny (produktu) sa nevzťahujú k vlastnostiam jednotlivých prvkov, ktoré zlúčeninu tvoria. Napriek tomu Greenpeace používa stále svoj zjednodušený pohľad a založený na presvedčení, že slovo obsahujúce “chlór” predstavuje čosi zlého a cielene útočí na priemysel plastických hmôt. Vôbec si predstavitelia tejto organizácie neuvedomujú treba také maličkosti, že treba krvný vačky na uskladnenie krvi sú vyrobené zo zlúčeniny, ktorú tak vehementne kritizujú. Všetky termoplasty (a PVC-U je termoplast) sú recyklovateľné a môžu byť znovu spracovávané celým radom spôsobov.

V zásade môžu byť profily z PVC-U recyklované na dvoch miestach, buď priamo u výrobcu profilov alebo u inej špecializovanej firmy. Spracovanie odpadu z PVC-U (starých okien, ale najmä odrezkov z výroby nových okien) je vysoko rozvinuté u väčšiny firiem zaoberajúcich sa extrúziou (výrobou) PVC-U profilov. Ak nie je ekonomicky výhodné spracovať odpad priamo u pôvodcu (najmä s ohľadom k dopravným nákladom alebo vďaka nedostupnosti recyklačné technológie v blízkom okolí) je odpad z PVC-U predávaný a recyklovať jednoduchšími technológiami na menej hodnotnú surovinu, tzn. takto recyklované PVC už nie je tak “ušľachtilé” ako PVC-U a nemožno ho použiť na výrobu okenného profilu, ale možno z neho vyrobiť plastové rúrky, ploty, záhradný nábytok a iné menej exponované výrobky.

Iba nepatrná časť PVC používaného v súčasnej dobe v stavebníctve do “toku odpadov” vďaka tomu, že životnosť výrobkov z PVC je mimoriadne dlhá. Preto celosvetovo zatiaľ nie je veľa skúseností s recykláciou “spotrebovaných” plastových okien, ale ak nastane takáto potreba v budúcnosti, sme do istej miery pripravení riešiť tento problém bez zaťaženia životného prostredia. Pre lepšiu predstavu možno uviesť, že najstaršie plastové okná v krajinách západnej Európy (Nemecko, Veľká Británia) dovŕšila vek 25-30 rokov, ale rozhodne o nich nemožno tvrdiť, že už doslúžila. Všeobecne sa životnosť plastových okien uvádza medzi 40-50 rokmi, najmä vzhľadom k použitej technológii kovania, ktoré sa časom opotrebuje. V ČR bola prvá plastové okná inštalovaná v roku 1991.

V SR pôsobí niekoľko firiem, ktoré sa samy zaoberajú recykláciou odrezkov výrob plastových okien. Tieto špecializované firmy nakúpia odrezky aj špony vysoko akostného PVC-U od výrobcov plastových okien (cena je okolo 10, -Kč/kg) a samy odvážajú na ďalšie spracovanie. Pre ilustráciu možno uviesť napr firmu Marotta z Prostějova.

ekologia plastove okna
Recyklácie plastových okien v praxi

Popredný výrobca okenných profilov z PVC-U, nemecká spoločnosť VEKA AG zo Sendenhorstu udáva, že 97,5% materiálu použitého na plastovom okne je možné znovu zhodnotiť. V roku 1993 uviedla do prevádzky pod hlavičkou dcérskej spoločnosti VEKA Umwelttechnik GmbH jedno z najmodernejších recyklačných zariadení na plastové okná v durynskom Behringenu. V priebehu ojedinelého technologického procesu sa vybúranie okná z PVC-U rozdrcují, drvina sa čistí a jednotlivé zložky sa separujú na PVC-U, kov a gumu. Získaný podiel PVC-U sa dopravuje späť do výroby nových okenných profilov, kde je recyklovaný PVC-U spracovaný späť na nové profily. Vzniká tak kolobeh, ktorý VEKA nazýva “okno z okna”. Zámerom spoločnosti VEKA je vytvorenie akejsi “eko-dohody” medzi sendvičom na jednej strane a výrobcovia plastových okien z profilových systémov VEKA. Výrobcovia by boli zaviazaní odovzdať do Turínskeho závodu všetok recyklovateľný PVC-U materiál, ktorý vzniká ako odpad z výroby okien (jedná sa najmä o tony odrezkov z profilov, ktoré predovšetkým zásobujú recyklačné jednotku) a vyslúžilá plastové okná vyrobené starší, menej dokonalú technológií. VEKA Umwelttechnik by potom bola povinná znovu získaný PVC-U uviesť do výrobného procesu. Recyklácia kovov a gumy prebieha v špecializovaných prevádzkach.

Demontovaná drevené okná v SR

Vzhľadom k stále narastajúcemu počtu vymieňaných okien v panelových domoch sa začína diskutovať otázka čo so starými demontovanými drevenými rámami. V súčasnej dobe sa tento materiál obvykle Skládkuje, pretože skládkovanie je stále ďaleko najlacnejší spôsob, ako sa týchto starých a nepoužiteľných výrobkov zbaviť. Likvidáciu skládkovaním zvyčajne vykonáva vlastnými silami firma dodávajúca nové plastové okná. Poplatok za likvidáciu činí 2-4 Sk za jeden kilogram odpadu v závislosti od regiónu v SR.

V SRN je predstavovaná progresívny variant likvidácia starých drevených okien. Starý okenný rám alebo krídlo sa vloží do zariadenia, ktoré dokáže separovať jednotlivé materiálové zložky. Najprv vybije sklo do pripravenej nádoby na sklenený odpad (spracováva výrobcu skla), potom rozdrví drevený rám a magneticky odstráni všetky kovové časti – kľučky a zvyšky kovania (možno predať do zberne kovov) a nakoniec z holých rozdrvených rámov vytvoria štiepky vhodné pre spaľovanie v menších kotolniach.

Niektoré iniciatívy sa bráni spaľovanie štiepok starých okenných rámov z dreva, pretože podľa ich názoru obsahujú organické rozpúšťadlá z farieb a moridiel aplikovaných na drevené okná. Organické rozpúšťadlá však postupne počas životnosti dreveného okna vytekajú, a tak na drevených oknách zostáva len neškodná anorganická zložka, ktorú možno spáliť bez dôsledkov na životné prostredie. Vhodnosť drevených štiepok z demontovaných okien ako paliva pre štěpkové kotolne je doložená certifikátom štátnej skúšobne palív. Zariadenie na štiepkovanie starých okenných rámov zatiaľ nie je nikde v SR v prevádzke. Pre úplnosť možno dodať, že podľa ekologických smerníc EÚ možno spáliť všetko, čo z 95% hmotnosti je horľavina, a to v takom zariadení, ktoré je na spálenie daného materiálu pripravené, tzn. disponuje všetkými potrebnými odlučovacími zariadeniami.

Category: Stavebné materiály

About the Author ()

Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.