Rozdiel medzi plastovými a drevenými oknami

| 26/05/2012

V každej ľudskej činnosti sa nájdu výrobky kvalitné i nekvalitné. Nie je tomu inak ani u okien – kvalitné okná nie sú zďaleka všetky v súčasnej ponúkaná okná na trhu. Preto ak bude hovoriť o drevených oknách, budú na mysli okná lepená tzv eurookná a zhotovená podľa predpisov platných v EÚ. Rovnako tak pri plastových okien bude uvažovaná výhradne špičková kvalita. Tieto dva druhy okien z úplne odlišných materiálov budú ďalej porovnané:

Fyzikálne vlastnosti okien

Z nameraných laboratórnych hodnôt sa ukazuje, že okná z dreva iz plastu majú veľmi dobrú tesniacu schopnosť, pri požadovanom pretlaku nedochádza k prenikaniu vody, majú dobrú hodnotu súčiniteľa prestupu tepla a tak ďalej. Okná z dreva iz plastu spĺňajú požiadavky noriem a rozdiely v nameraných hodnotách sú malé.

TEPELNÁ IZOLÁCIA

Hodnota súčiniteľa prestupu tepla – koeficientu Uf bežných kombinácií plastových profilov sa pohybuje medzi 1,4 – 1,6 Wm-2K-1 (drevené rámy majú podobné hodnoty). Súčiniteľ prestupu tepla sklom Ug sa volí medzi 2,9 – 1,1 Wm-2K-1 ako u okien plastových, tak drevených (rovnakí výrobcovia izolačných skiel). V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na požiadavku nové normy pre vykurované priestory, kde súčiniteľ prestupu tepla u celého okna vrátane rámu Uw musí byť menšia ako 1,8 Wm-2K-1. Tejto hodnoty nie je možné dosiahnuť použitím zasklenie s Ug = 2,9 Wm-2K-1. Pri použití výkonnostného zasklenia s Ug = 1,4 – 1,1 Wm-2K-1 je tepelná izolácia u okien z oboch materiálov viac než dostačujúci.


ZVUKOVÁ NEPRIEZVUČNOSŤ

U okien jednoduchých v bežnom vyhotovení (zasklenie 4-16-4), je zvukový útlm 31 dB, pri špeciálnom zasklenia až 41 dB. Firmy, ktoré okrem jednoduchých okien vyrábajú aj okná zdvojená a dvojitá, dosahujú útlmu 40 až 50 dB, resp. 50 dB a vyššie. Je samozrejmé, že tieto okná sú úmerne drahšie. Hodnoty zvukovej nepriezvučnosti sú u oboch materiálov rovnaké.

VZDUCHOVÁ IZOLÁCIA

Vzduchová izolácia okna má vplyv na pohodu čistoty vzduchu, voliteľnou aerodynamiku vnútornej klímy a na energetickú hospodárnosť budovy spojenú s jej tepelnými stratami v dôsledku infiltrácie vzduchu.

Výrobcovia sú schopní vyrobiť okno s takmer nulovou infiltráciou, čo je z hľadiska energetického potešiteľné, z hľadiska hygienického to nie je dosť dobre možné. U všetkých spomínaných materiálov je ale možnosť vyrobiť okná s reguláciou vetrania. Naskytá sa k tomu niekoľko možností, asi najrozšírenejší je inštalácia špeciálneho členovi do kovania, ktorý umožní pri určitej polohe kľučky otvoriť okno len na malú vetracie štrbinky, kedy dochádza k základnému prevetrávanie, ale ešte nevzniká prievan. Mnoho výrobcov pridáva túto mikroventiláciu do otváravo – sklápacích okien štandardne.

Vetranie je možné riešiť aj použitím ventilačných mriežok, ktoré sa osadzujú do rámu okna alebo nahrádzajú časť skla. Na trhu je v súčasnej dobe ponúkané väčšie množstvo takýchto zariadení – líšia sa nielen cenou, ale aj množstvom vzduchu, ktorý sú schopné vymeniť, svojimi tepelne a hlukovo izolačnými vlastnosťami a možnosťami regulácie.

Treťou možnosťou je dômyselné prevŕtaní – vynechanie tesnenia v určitých miestach okna – respektíve použitie špeciálnych tesnení, aby sme infiltráciu zvýšili. Za zhoršeného počasia sa okno automaticky samo dostatočne uzavrie. Základnou výhodou tohto systému je nemožnosť systém uzavrieť, a tak ho svojvoľne vyradiť z funkcie (ako tomu je v predošlých prípadoch), minimálne teplotné straty a dobrá hluková nepriepustnosť. V prípade nutnosti potom môžeme tento typ tesnenia ľahko odstrániť a nahradiť ho štandardným a naopak.

V prípade plastu je ďalšou možnosťou využitia viackomorové štruktúry materiálu k tomu, aby sa provětrávalo rámom – vzduch preniká labyrintom komôr vo vnútri profilu. Výsledný vetrací systém má minimálne straty tepla a poskytuje akustickú pohodu. Navyše nemožno uzavrieť, a tak vyradiť z funkcie.

Častá námietka, ktorá sa v poslednej dobe objavovala, že plastové okná sú zase až príliš tesná, teda odpadá. Kto s ňou argumentuje, neuvedomuje si, alebo možno nevie, ako široké možnosti a akú flexibilitu okná z plastových profilov poskytujú.

HORĽAVOSŤ

PVC používaný pre okná je radený do kategórie B – neľahko horľavé materiály. Plastovej konštrukcie teda nemožno použiť ako protipožiarne prepážky, ale okná majú úctyhodnú odolnosť – horí najprv pri teplote 450 ° C av počiatočnej fáze sú klasifikované ako samozhášavé.

Napriek tomu je u plastových prvkov správania pri požiari ich nevýhodou. V dreve pri požiari nevzniká chlorovodík a kyselina soľná ako u PVC, rám okna sa nedeformuje, a teda sa drevo javí ako veľmi bezpečné, schopné pri použití protipožiarneho skla zadržať oheň na dobu až 90 minút.

MATERIÁL

PVC je zmes niekoľkých komponentov, ktorých vzájomné pomery určujú výsledné vlastnosti hmoty. Je samozrejmé, že iné požiadavky sú na umelohmotný tanier a iné na okná. Jednotlivé receptúry sú firemným tajomstvom. Veľké firmy majú varianty zmesí, určené pre okná použitá v polárnom prostredí (menej ako -40 ° C) a iné pre prostredie tropické.

Povrch plastových profilov je hladký, lesklý, dostatočne tvrdý, ľahko sa dá umyť, neuvoľňuje žiadne škodlivé látky. Vo Švajčiarsku je dokonca použitie plastových okien preferované pred drevom tam, kde sú zvýšené nároky na hygienu.

Na druhej strane, aj keď je PVC tvrdšie a pevnejšie ako drevo, môže sa tiež pri neobratné manipulácii ostrým predmetom poškodiť. Aj v tom prípade je oprava samozrejme možná, ale je náročnejšia ako pri drevených konštrukcií.

Ďalšou nevýhodou plastov je tepelná rozťažnosť profilov, s ktorou musí počítať konštruktér pri návrhu dilatácií a ďalej tvarové zmeny, kvôli ktorým sa do profilov vkladajú oceľové výstuhy. Tvarová stálosť dreva v pozdĺžnom smere (teda v rámoch okien) je vyššia ako u plastov.

  Statické vlastnosti okien

Tuhosť rámu z plastu je daná predovšetkým tvarom profilu, pevnosťou vareného rohu a použitým vystužením. Zjednodušene možno povedať, že čím je zložitejšia prierez PVC profilu a oceľové výstuhy, tým sú lepšie statické vlastnosti. Pre tuhosť profilu a pevnosť vareného rohu je rozhodujúca vonkajšia stena, tzn. tvar a hrúbka steny. Kvalitné systémy možno spoznať okrem iného aj podľa toho, že hrúbka vonkajšej steny u hlavných profilov neklesá pod 3 mm. Lacné okenné systémy majú steny tenšie – je tu nižšia spotreba materiálu a výstuhy okenných krídel majú jednoduchý tvar.

Projektant alebo investor, pokiaľ nemá sám dostatočné podklady, by sa mal pri návrhu konštrukcií spojiť s niektorým výrobcom okien. Každý systém má odporúčané postupy a hlavne doporučené maximálne rozmery okien. Aj pre najkvalitnejšie systémy je plastové okno v bežnom prevedení, biele, otváravé a sklopné o rozmeroch 1500 * 1500 mm na samej hranici únosnosti.

Drevené okno je možné vyrobiť vo väčších veľkostiach ako okná plastové, ale vzhľadom k tomu, že je to už značne nepraktické, nie je to považované za veľkú výhodu.

Možnosť recyklácie

PVC je, na rozdiel od dreva, materiál plne recyklovateľný, a tým aj ekologickejšie. V niektorých krajinách sa stavia nákladná zariadenia, ktoré umožňujú recyklovať nielen odpad PVC odrezkov, vzniknutých pri výrobe okien, ale aj separovať prípadne celá okná a pripraviť jednotlivé zložky na ďalšie využitie, napríklad na výrobu nových okien.

Obstarávacia cena

Dnes sú výrobky, pokiaľ ide o okná a dvere, asi v nasledujúcej cenovej úrovni. Hliník je najdrahší, o asi 30-40% lacnejšie bude kvalitné drevené okno ao ďalších asi 20% lacnejšie potom kvalitné okno plastové. Cena je veľkou výhodou plastových okien a mnohokrát býva hlavným dôvodom rozhodnutia pre tento materiál.

Náklady na údržbu

Už pri kúpe okna je potrebné si uvedomiť, že údržba je nutnou súčasťou jeho správnej funkcie. Musí sa vykonávať údržba kovania, tesniacich profilov, profilov zasklenia. Je nutné sa zoznámiť so spôsobom užívania okna. Ak by bola táto etapa zanedbaná, môže po niekoľkých sezónach dôjsť k tomu, že okná z dreva iz plastu majú ovisnuté krídla, pri otváraní drhnú, a tak podobne.

Okná plastové majú nevýhodu toho, že sa v plastu tvorí elektrostatický náboj, ktorý priťahuje prach, čo si vynucuje jeho častejšie umývanie, ako okna dreveného, ​​to však zase vyžaduje nevyhnutnosť opakovaných náterov (vonkajšia za 5-8 rokov v závislosti na kvalite náterových hmôt, vo vnútri je časový interval väčší).

Záver

Nie vždy bývajú dostupné informácie o plastových oknách korektné. Niekedy je to nepochopením všetkých súvislostí, niekedy protěžováním iných záujmov. Prerušiť zavedenú tradíciu býva ťažké, ale plastové okná a dvere vďaka svojim vlastnostiam potvrdzujú, že prospešnosť je dôvodom k zmene starých zvyklostí. Dôkazom je ich stále rastúci objem výroby a úspešnosť aj na veľmi náročných trhoch.

Pri objektívnom zhrnutie všetkých vlastností možno povedať, že plastové okná sú rovnako vhodná ako drevená. O tom, ktorý materiál vhodne použiť pre daný typ okien, rozhoduje predovšetkým prevládajúcou hľadisko a cena. Na základe laboratórnych výsledkov sa dá povedať, že z fyzikálneho hľadiska sa materiálové varianty len veľmi málo líši v hodnotách technických parametrov. Z architektonického hľadiska je rozhodujúci charakter stavby, jej vek a sloh.

Vzhľadom na tieto faktory by sa u starých a štýlovo zaujímavých stavieb malo používať skôr drevo, kdežto pri stavbách moderných a nedávno postavených radšej plast. Z hľadiska údržby a ceny vedú okná plastové, z hľadiska stability pri zmenách klimatických podmienok sú výhodnejšie okná drevená.

Tags:

Category: Stavebné materiály

About the Author ()

Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.