Všeobecné zásady pri výbere okien

| 26/05/2012

Kvalitu oknu dodávajú úplne rozhodujúcim spôsobom sklo a rám. A ak berieme na vedomie, že sklo s požadovanými vlastnosťami je možné použiť pre okná drevené, plastové i hliníková, majú na konečnú podobu okna a jeho kvalita najväčší vplyv práve tri menované materiály, z ktorých sa zhotovujú okenné profily. Prednosti a nedostatky tejto navzájom si konkurujúce trojica (drevo, plast, hliník) sú však len ťažko definovateľné a voľba vždy záleží predovšetkým na úplne konkrétnom prípade použitia. Každý materiál má svojich odporcov i zástancov, špičkové výrobky aj nepodarky.

Pre zákazníka nie je orientácia na trhu príliš jednoduchá, pretože materiálov a technológií je veľa. Isté pravidlá však platí všeobecne:

Každý výrobok by mal byť certifikovaný, čo je minimálna útecha, ale dáva určitý prehľad o kvalite výrobku z hľadiska tepelno-technických a mechanických vlastností.
Záručná lehota by mala byť 5 rokov.
Optická kvalita mnohokrát napovie o úrovni výrobku ao technológii, ktorou bol spracovaný.
Dôležitá je variabilita systému z hľadiska statiky, trvanlivosti, farebnosti a svetlostálosť.
Cena by mala byť vztiahnutá k presne popísanému výrobku a zákazník by mal trvať na montáži od výrobcu. Iba odborne a správne zabudovaná okná dobre tesnia a poskytujú požadovanú tepelnú aj zvukovú izoláciu.
Zákazník by sa mal obracať na takýchto výrobcov, ktorí svojou kapacitou, technickým zázemím a sortimentom profilov dávajú možnosť výberu a dodržanie doby záruky.

Drevo

Drevo bolo prvé pôvodne užívanou surovinou na výrobu okenných rámov. Drevené okno, ako ho poznáme z minulosti, však v porovnaní s dnešným dreveným oknom, označovaným ako eurookno, neobstojí. Moderné drevené okno má výrazne lepšie vlastnosti a stabilitu mu dáva viac vrstiev dreva zabraňujúcich narušeniu tvarovej stálosti. Drevené rámy nechýba dobré tepelno izolačné vlastnosti, sú odolné a majú dlhú životnosť, ak sú pravidelne ošetrované ochrannými nátermi. A ekológovia určite zdôrazní, že pre výrobu dreveného okenného rámu je spotreba energie iba polovičná proti výrobe rámu z plastu.

Plast


Plastové okenné rámy sú zhotovované najviac z PVC, do ktorého sa pridávajú ďalšie látky pre zlepšenie stability, húževnatosti a farebné trvanlivosti. PVC možno dobre formovať, ani komplikované historické okenné rámy so všetkými ozdobami nie sú pre výrobcu problémom. Plastové rámy sa veľmi ľahko ošetrujú, majú dobré tepelnoizolačné vlastnosti, sú odolné proti vplyvom počasia a majú dlhú životnosť. Z toho všetkého však vyplýva tiež jeden problém. PVC nepodlieha rozkladu, a tak ak by mala byť okná raz (až doslúži) zlikvidovaná, nastupuje nutnosť recyklácie, čo dnes u špičkových a serióznych výrobcov bežne funguje.

Hliník

Okenné rámy z hliníka v porovnaní s najkvalitnejšími výrobkami rovnakého druhu z dreva a plastu sú relatívne drahé, nehľadiac na fakt, že spracovanie hliníka je nesmierne energeticky náročné. Pre bežného zákazníka z rodinného domu je väčšinou úžitková hodnota hliníkových okien vyššia, než potrebuje.

Category: Stavebné materiály

About the Author ()

Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.