Financovanie stavby rodinného domu

| 12/12/2011

Ak ste sa rozhodli pre stavbu vlastného rodinného domu tak prefinancovanie kúpy pozemku, alebo výstavby rodinného domu je prvým a najdôležitejším krokom, ktorý vás čaká. Veľmi dôležité je si preštudovať všetky ponuky na finančnom trhu a z ponuky si vybrať tú pre vás najvýhodnejšiu. Lepšou cestou je však osloviť finančného poradcu, pretože skúsený finančný poradca vie reagovať na vaše individuálne potreby a možnosti a zároveň sa zvykne o dané úverové produkty starať aj po uzavretí zmluvy.

Odporúčam nájsť si finančného poradcu na základe odporúčania vašich známich.


Vlastníte pozemok prípadne nehnuteľnosť?

Obrovskou výhodou je ak vlastníte hodnotný pozemok, ktorý nie je zaťažený žiadnym úverom, pretože ním môžete ručiť za úver a dostanete o to lepšie úverové podmienky. Ale ak chcete pozemok len kupovať a následne na ňom stavať ide vo väčšine prípadov o 100% prefinancovanie /pokiaľ nemáte žiadnu finančnú rezervu/, a to má vplyv na prepočet vašej bonity. Vzhľadom na nedávnu hospodársku krízu sú pre banky zaujímavejšími klientmi tí ktorí vlastnia nejakú nehnuteľnosť ktorou môžu ručiť.

[box type=”warning”] To ich zaujíma viac ako reálny príjem klienta a jeho existujúce záväzky voči iným finančným inštitúciám. V takomto prípade poskytnutie úveru nie je problémom pre väčšinu finančných inštitúcii. Momentálne však nie všetky dokážu ponúknuť 100% prefinancovanie úveru, zväčša ponúkajú 80% prefinancovanie, ale z mesiaca na mesiac sa situácia zlepšuje a bankový sektor sa po nedávnej kríze začína spamätávať a ponúkať lacnejšie produkty.[/box]

Ak vlastníte nehnuteľnosť napr. rodinný dom, byt, stávate sa opäť pre banku zaujímavejším klientom a ponúkne vám lepšie podmienky na úver, prípadne nebude požadovať preukázanie reálneho príjmu.

[box type=”info”] Kupujete pozemok ale s výstavbou chcete počkať ?

Pokiaľ chcete kúpiť pozemok, ale nechcete začať stavať skôr ako o rok je pre vás výhodnejšie rozdeliť si čerpanie peňazí na dva samostatné úvery. Pred výstavbou tak budete splácať len úver za pozemok a druhý úver si vybavíte až pred samotnou výstavbou a začnete ho splácať v dobe samotnej výstavby. Tieto dva úvery je následne možné zlúčiť do jedného výhodnejšieho balíka a splácať ich naraz. Pri tomto spôsobe financovanie je potrebné a hlavne výhodné si vybrať banku, ktorá neurčuje dobu kedy je nutné pristúpiť k výstavbe. Druhý úver na výstavbu poskytne potom buď tá istá banka /ale môže aj iná/ a pôjde o dva samostatné úvery, alebo je možné prvý úver re-financovať a pridať k nemu potrebnú sumu na výstavbu tu vznikne jeden úver s jedným poplatkom.[/box]

[box type=”info”] Kupujete pozemok a okamžite pristúpite k výstavbe ?

Táto možnosť je finančne výhodnejšia, pretože nebudete platiť poplatky za zriadenie dvoch úverov. Výhodné je mať dopredu vyhliadnutý konkrétny pozemok a mať predstavu o projekte domu, ktorý chcete postaviť a teda aj o jeho približnej cene. Približná cena domu závisí aj od toho či výstavbu domu zadáte súkromnej firme, alebo si dom budete budovať svojpomocne, je preto vhodné sa dopredu rozhodnúť. Výška úveru o ktorú budete žiadať sa tak zbytočne nenavýši. Banky ponúkajú možnosť odkladu splátok o jeden rok a čerpať prostriedky naraz, podľa hodnoty zástavy a teda máte možnosť si pripraviť projektovú dokumentáciu s rozpočtom a žiadať konkrétnu sumu. Na druhú stranu je však možné čerpať úver postupne a splácať ho od začiatku. Tím si ušetríte platby úrokov z vyčerpanej čiastky po dobu výstavby a rýchlejšie sa zbavujete dlhov.[/box]

Banky a stavebné sporiteľne poskytujúce hypotekárny úver

Hypotekárny úver na Slovensku poskytujú: VolksBank, mBank, Dexia, ČSOB, TatraBanka, UniCredit Bank, VÚB Wustenrot, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka.

Na slovenskom trhu obchodujú: Prvá stavebná sporiteľňa, Wustenrot stavebná sporiteľňa, ČSOB stavebná sporiteľňa, Raiffeisen stavebná sporiteľňa

Ak máte zápis v registri dlžníkov je vašou jedinou možnosťou získať hypotekárny úver od nebankových subjektov, ktoré však požadujú zástavu v podobe nehnuteľnosti. Úroková sadzba ponúkaná nebankovými subjektami je však vyššia ako u iných bánk, alebo sporiteľní.

Krátka fixácia úrokovej sadzby

Pokiaľ máte fixovanú úrokovú sadzbu nie je možné po dobu fixácie s úverom volne nakladať bez sankcii. Štandardne ponúkajú banky 5 ročnú fixáciu, čo pri výstavbe rodinného domu nie je vždy vhodné, pretože výstavba rodinného domu a zvýšené náklady na jeho výstavbu spravidla trvajú kratšiu dobu ako 5 a viac rokov.

Krátka fixácia úrokovej sadzby je veľmi praktická pri fixácii na  1 až dva roky, pretože často krát až pri výstavbe zistíme koľko finančných prostriedkov bude nutné vynaložiť a ako dlho bude trvať výstavba. Práve preto je najvhodnejšia 1 až 2 ročná fixácia, po tejto dobe už klient vie ako naložil s peniazmi a koľko preinvestoval a potom je možné sa rozhodnúť buď pre dlhšiu fixáciu alebo pre re-financovanie podľa výhodnosti v danom čase. Na začiatku výstavby by mal klient požadovať úver s určitou finančnou rezervou oproti rozpočtu na rodinný dom ak sa vyskytnú nepredvídateľné náklady. Je to praktické riešenie aj preto že úvery sa v niektorých prípadoch nemusia dočerpať /bez poplatkov banke/ a vy máte istotu počas výstavby že svoj dom dokončíte.

Úver bez preukázania príjmu klienta

Jedná sa o zaujímavý produkt, ktorý však neponúkajú všetky finančné inštitúcie na Slovensku. Klient síce nemusí preukazovať príjem, ale hypotéka sa poskytuje len do výšky 50% zastavovanej nehnuteľnosti.

Tieto úvery sú drahšie ako bežne ponúkané produkty a najčastejšie ich využívajú ľudia, ktorí neuspeli v banke pri žiadosti o úver. To sú často mamičky na materskej dovolenke, alebo začínajúci podnikatelia, ktorí ešte nevedia dokladovať svoj príjem.

Úroky hypotekárnych úverov a stavebného sporenia

Úroky sa pri hypotekárnych úveroch momentálne pohybujú od 4% do 8% ročne, nižšia úroková sadzba je možná u niektorých úverov zo stavebného sporenia, alebo pri uplatnení nároku na hypotéku pre mladých.

Hypotéku pre mladých môžu využiť klienti od 18 do 35 rokov ku dňu podania žiadosti, ale ich mesačný príjem nesmie prevýšiť 1,3 násobku priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnanca v NH SR za kalendárny štvrťrok, ktorý predchádza dvom štvrťrokom, kedy bola žiadosť o hypotekárny úver podaná . V prípade manželov musia podmienku veku a príjmu spĺňať obidvaja manželia. Hypotekárny úver pre mladých sa poskytuje na prvých 5 rokov od začiatku úročenia úveru.

Zdroj : www.stavebnictvo.sk

Autor : Lea Procházková

Tags: , , , ,

Category: Staviame dom

About the Author ()

Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.