Ako si postaviť sklenník svojpomocne

| 28/05/2012

Zmontovať vopred pripravenou stavebnicu je najľahší  spôsob, ako zrealizovať vlastný skleník. Svojpomocne navrhnuté a postavené konštrukcie skleníka z dreva či kovu nemusia byť práve tým “pravým orechovým.” Skleník nemusí byť dostatočne stabilný a tiež nemusí spĺňať potrebné funkcie – napríklad také vetranie. Drevená konštrukcia potiahnutá fóliou je potom skutočne len dočasným riešením. Fóliu je treba po čase vymeniť a vetranie iba otvorenými dverami za sparných dní rozhodne nestačí. Ani správne umiestnenie a montáž “skleníkovej stavebnice” však nemusí byť ľahkou záležitosťou. Ako na to?


Kotvenie skleníka a základy
Každá stavebnica skleníka je navrhnutá pre určitý spôsob kotvenia. Niektoré skleníky je možné kotviť do zeme štyrmi kotvami v rohoch (4 jamy vyplnené betónom ako u plotových stĺpikov), iné je treba postaviť na murovanú či betónovú podmurovku. Ak budujeme betónové základy, je potrebné ich založiť v nezamŕzajúcej hĺbke – minimálne 800 mm pod upravený terén. Výška základu nad zemou by potom mala byť uvedená v podkladoch k montáži skleníku, zvyčajne to býva 50 až 100 mm. Praktický je i celobetónový základ, kedy potom do skleníka navezieme zeminu. Zabráni prenikaniu hlodavcov k pestovaným rastlinám, je to však už nákladnejšie riešenie. Lacnejšie je položenie geotextílie (mulčovacej textíliie), na ňu položíme vrstvu štrku a až tak navezieme kvalitnú zeminu.

Dno skleníka možno tiež vydláždiť, rovnako tak môžeme hlbšie zapustiť cestu vedúcu stredom skleníka, aby sme šetrili chrbticu Pri budovaní základov skleníka je v každom prípade treba starostlivo merať, aby sa nakoniec nestalo, že skleník nebude možné na základy postaviť, či to bude veľmi ťažké a za cenu “neprofesionálneho riešenia.” Základy vybetónujeme buďto tradične pomocou dreveného debnenia, alebo vylejeme základovú škáru , betón necháme vyzrieť a potom osadíme jeden rad tvárnic strateného debnenia. Nevyhnutné je samozrejme armovanie oceľovými prútmi – ako v škáre (horizontálne), tak aj vertikálne pre spevnenie strateného debnenia. Horná plocha základov, na ktorých bude skleník stáť, musí byť úplne vodorovná. Akékoľvek nerovnosti môžu v budúcnosti spôsobiť popraskanie zasklenia. Nezabudnite ešte pred betonážou základov riešiť prestupy pre prívod vody a elektriny, ak tieto siete v skleníku vyžadujete.

Ľahké skleníky s výplňami polykarbonátom často nevyžadujú pevné základy. Kotví sa do zeme pomocou kotiev, ktoré sú súčasťou dodávky. Kotvy sa do zeminy zapichnú do hĺbky cca 60 cm. Ľahký skleník sa nebude prepadať samovoľne do zeminy a preto riešime len jeho odolnosť voči vetru, najlepšie priečnym a pozdĺžnym zavetrením pomocou oceľových laniek.

Umiestnenie skleníka
Vyberieme vhodné a netienené miesto na záhrade, ktorého plocha musí zodpovedať rozmerom skleníka. Toto miesto by pritom malo byť “tak trochu upratané od hlavného diania na záhrade” Čo najďalej od akýchkoľvek rizík zhora – padajúceho snehu zo strechy domu, padajúcich konárov a ovocia zo stromov. Dôležitá je aj vzdialenosť od zdroja vody a často aj elektriny.

Umiestnenie skleníka by malo umožniť čo najlepšie využitie slnečného žiarenia – orientácia hrebeňa skleníka od severu k juhu je ideálna – dopoludnia sa slnko opiera do dlhšej strany skleníka z východu, na obed je skleník ožarovaný na najmenšej ploche a popoludní sa slnko opiera do druhej dlhšej hrany skleníka zo západu. Ak je skleník stavaný pri stene, využíva akumuláciu tepla v murive (skleník je tak čiastočne vyhrievaný aj cez noc), napriek tomu je však vhodnejším riešením vyhrievanie voľne stojaceho skleníka po celý deň. Slnečné žiarenie tak využijeme optimálnejšie.

Stavba skleníka
Konštrukciu skleníka, výplne a doplnky je možné zakúpiť v obchode, alebo si objednať prostredníctvom e-shopu s dopravou až domov. Po výbere, objednaní a nákupu skleníka riešime jeho základy. Rozmery musia sedieť presne. Presne postavené základy oceníme vo chvíli, keď na ne budeme osádzať konštrukciu skleníku.


Súčasťou dodávky skleníka bývajú aj náterové hmoty – základný náter, ktorý na povrchu kovu vyleptá mikroskopické póry, vďaka ktorým sa potom ľahšie uchytí krycia farba.

Skleník kotvíme skrutkami k základom až potom, keď je jeho konštrukcia kompletne usadená a všetky spojovacie prvky utiahnuté. Sklenené výplne sa vždy pokladáme hladkou stranou dovnútra (zdrsnenie vonkajšej strany zabezpečia lom svetla a jeho následné šetrnejšie pôsobenie na rastliny – nespália sa). Viac menej sa však môže postup podľa konkrétneho produktu líšiť.

Category: Zaujímavosti

About the Author ()

Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.