Nová Mýtna ťahá múry

| 11/08/2011

B r a t i s l a v a (28. jún 2011) – Ukončené stavebné práce na trojpodlažných podzemných garážach, budovanie 6.NP na dvoch budovách a hotové posledné 7.NP na treťom objekte komplexu je aktuálny stav výstavby projektu Nová Mýtna na pozemkoch medzi Radlinského a Mýtnou ulicou v Bratislave. Záujemcovia o bývanie v Novej Mýtnej, ktorí si môžu vyberať zo 78 bytov, už v decembri tohto roku uvidia dokončenú hrubú stavbu projektu vrátane fasády, pričom v máji 2012 bude ich bývanie vo finálnej podobe. „Dodržiavanie deklarovaného harmonogramu výstavby a jej kvality je v našom ponímaní základ nielen vo vzťahu s našimi obchodnými partnermi, ale najmä s budúcimi obyvateľmi projektu. Už dnes si môžu byť istí, že sa do svojho bytu, alebo obchodu nasťahujú načas a môžu bez obáv plánovať svoje ďalšie aktivity,“ povedala Karolína Bittererová, konateľka spoločnosti Team Nový Dom s.r.o. – vlastníka a zároveň stavebníka projektu.

Takmer 80-tka bytov a 188 parkovacích miest v Novej Mýtnej naberá reálne kontúry. Garáže sú stavebne ukončené, práce sú sústredené na výstavbu nosných konštrukcií posledných podlaží – ťahajú sa múry predposledného 6. NP na dvoch objektoch, ktoré sa nachádzajú pri Mýtnej a vo vnútrobloku projektu, na tretej budove, na Radlinského ulici, je hotové už posledné 7. NP. Doterajšia výstavba prebieha bez obmedzení v doprave na jednej z najviac frekventovaných križovatiek v Bratislave, s minimálnym dopadom na okolie.

Kúpte si byt, čo ešte „nestojí“

„Krízové“ spotrebiteľské správanie kupovať – pre istotu – iba takú nehnuteľnosť, ktorá je postavená, skolaudovaná – ešte stále viacmenej pretrváva, no v prípade Novej Mýtnej si môžu byť klienti istí, že investujú dobre a vsádzajú na istotu. Prvým a jednym z najdôležitejších bodov budovania dôvery zo strany developera je dodržiavanie harmonogramu výstavby, a teda dodržanie i termínu dokončenia projektu, ktorý záujemcov zaujíma najviac. „Tí, ktorí sa rozhodnú dnes si rezervovať byt v Novej Mýtnej, majú možnosť zložiť zálohu vo výške 15% z ceny nehnuteľnosti. Tieto peniaze sú vinkulované na špeciálne vyčlenenom účte banky, a teda nie sú súčasťou financovania stavby. V prípade, že k určenému dátumu nebude objekt ukončený, v plnej výške ich dostane klient späť, pričom je úplne jedno, či sa termín posunie o deň, alebo o mesiac,“ vysvetľuje Martin Čapo zo spoločnosti Riešime bývanie, partnera a predajcu projektu. Team Nový Dom s.r.o., vlastník a stavebník projektu Nová Mýtna je jedna z mála spoločností, ktorá v rámci termínov výstavby nepočíta napríklad s rezervou 6-tich mesiacov. Harmonogram prác je tak záväzný od začiatku po ukončenie projektu. Darí sa ho dodržiavať najmä vďaka finančnému zabezpečeniu stavby a spoľahlivosti zhotoviteľa.

Reálna pridaná hodnota

Bývanie i podnikanie v Novej Mýtnej prináša obyvateľom reálnu pridanú hodnotu, t.j. bez klišé o kvalitných materiáloch, dobrej adrese, dostupnosti, zeleni v meste, výbornom parkovaní, či výhodnej investícii. To všetko projekt ponúka a ešte ku všetkému „o niečo naviac“. „Náš projekt zosobňuje naozaj nadpriemernú kvalitu bývania v meste. Nachádza sa síce v rušnej, frekventovanej lokalite, no napríklad vďaka špičkovým zvukovoizolačným vlastnostiam okien život z ulice obyvateľov nebude vyrušovať. Prevažná väčšina balkónov a loggií, charakteristických komfortnou hĺbkou je situovaných do vnútrobloku so zeleňou a detským ihriskom. Zastavanosť predstavuje 30% plochy, takže miesta pre relax tu bude skutočne dosť“, vysvetľuje K. Bittererová. Prednosti projektu vyzdvihol i Martin Čapo. Podľa jeho slov, „ v tomto prípade sa peniaze investovali do vecí, ktoré majú význam. Ak je napríklad norma pre výšku interiérových dverí 1970 mm tak v Novej Mýtnej je to o čosi viac – 2100  mm. Podobne je to napríklad s veľkosťou parkovacích miest, zvukovými izoláciami nielen na exteriéri, ale aj medzi bytmi. Jednoducho povedané, stavebník si dáva záležať na detailoch, a práve tie tvoria kvalitný celok.“

Nehnuteľnosť hodná investície

Projekt Nová Mýtna svojou polohou, štruktúrou i zameraním už teraz, vo fáze výstavby, má tie najlepšie predpoklady stať sa „investíciou, ktorá má zmysel“. Bývanie v ňom je určené pre tých, ktorí chcú žiť v meste a počítajú s tým, že v cene sa odrážajú všetky reálne benefity projektu. Nielen perspektívna lokalita, ale i rozumná čistá architektúra rešpektujúca prostredie, materiálovo-technické prevedenie, komfort oddychových zón, parkovania, dostupnosť. „Kúpiť v centre Bratislavy kvalitný jedno- alebo švorizbový byt je problém. Ľudia sú zvyknutí na to, že aj pri vysokej cene musia stále robiť kompromisy, aby boli spokojní. Nová Mýtna kompromisom rozhodne nie je. Kvalitu bývania, či investíciu doň charakterizuje i fakt, že dobré byty sa nepredávajú v tzv. second hande. Dobré byty si dlhodobo držia svoju cenu a sú pre majiteľa naozaj istotou,“ dodáva M. Čapo.

V komplexe sa spolu nachádza 78 bytov – 28 jedno­izbových, 9 dvojizbových, 27 trojizbových, 11 štvorizbových, jeden ateliér a po 2 päť­izbové mezonety.

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Polyfunkčný objekt Nová Mýtna

Investor: Team Novy Dom s.r.o.

–       Spoločníkmi spoločnosti Team Novy Dom s.r.o. sú:

  • „Österreichisches Siedlungswerk“ Gemeinnützige Wohnungsaktiengesellschaft (ÖSW) (42%),
  • „Familienwohnbau“ gemeinnützige Bau- und Siedlungsgesellschaft m. b. H. (42%),
  • IMMO – WOHNBAU Service und Beteiligungsges. m. b. H. (16%).

Výmera pozemku: 4.632 m2

Lokalita: trojuholník ulíc Radlinského – Mýtna- Vazovová, katastrálne územie Bratislava I.

Generálny dodávateľ stavby: ZIPP BRATISLAVA spol. s. r.o.

Financovanie: ImmoBank zo skupiny Volksbank

Začiatok výstavby: október 2010

Predpokladaný termín ukončenia: máj 2012

Výška celkovej investície: 20 mil. EUR

Category: Zaujímavosti

About the Author ()

Ponuka služieb : svetlotechnika, svetlotechnický posudok pre stavebné povolenia Projekty rodinných domov a pozemných stavieb

Comments are closed.