Tag: stavba

Pasívne domy

Pasívne domy

| 18/11/2011

Koncept pasívneho domu vznikol pred viac než 20 rokmi ako stavebno-fyzikálne experiment, ktorý mal ukázať, do akej miery možno v našich klimatických podmienkach reálne zredukovať spotrebu tepla na vykurovanie budov.  Minimalizácia spotreby tepla na vykurovanie bola dosiahnutá vysokou tepelnoizolačnou schopnosťou, tesnosťou a tvarovou kompaktnosťou obálky domu a orientáciou okien prevažne na juh. Keďže je však […]

Continue Reading

Problémy v stavebníctve

Problémy v stavebníctve

| 16/11/2011

Kľúčovými problémami slovenských stavebných spoločností, ktoré limitujú ich hospodárske výsledky, sú vysoká miera byrokracie (požiadavky úradov), ktorej vplyv podľa riaditeľov stavebných firiem stále rastie a tiež nedostatočný dopyt financovaný zo súkromných alebo verejných zdrojov. Aktuálne problémy v našom odvetví momentálne predstavuje hneď niekoľko tém : nízka miera verejných investícií neprimerane silné konkurenčné prostredie na tak […]

Continue Reading

Aupark Košice

Aupark Košice

| 14/11/2011

Aupark Košice po dokončení poskytuje obyvateľom a návštevníkom Košíc takmer 34 tisíc m2 obchodnej plochy. Zaparkovať je možné na parkovisku s kapacitou 1 100 parkovacích miest. Celkové predpokladané náklady na stavbu sa pohybovali okolo  100 mil. €. Súčasťou stavby by mala byť aj štvorprúdová komunikácia na námestí osloboditeľov ktorá by mohla pomôcť už aj tak […]

Continue Reading

Novostavba Nová Mýtna

Novostavba Nová Mýtna

| 23/10/2011

Každý šiesty byt v Novej Mýtnej má už majiteľa V čase, keď sa na nás odvšadiaľ hrnú nesplniteľné sľuby, nás zrazu prekvapí, keď niekto svoje sľuby splní. Tento fakt svedčí o spoľahlivosti, dôvere a lojalite firmy k zákazníkovi. Aj o tom je projekt Nová Mýtna. Jedinečnosť projektu si uvedomili aj mnohí záujemcovia o nové bývanie. Za približne mesiac od spustenia predaja bytov […]

Continue Reading

Výpočet schodiska podľa STN 73 4130

Výpočet schodiska podľa STN 73 4130

| 21/10/2011

Schodisko slúži na prekonávanie vertikálnych rozdielov v budove, spája jednotlivé podlažia a umožňuje pohodlný a bezpečný výstup aj zostup osobám rôznych pohybových schopností. Rozmery a sklon schodiska musí vyhovovať väčšine užívateľov objektu. Výstup a zostup poschodisku je pre nás oveľa náročnejšia činnosť ako bežná chôdza po rovine.  Preto je potrebné schody navrhovať s ohľadom na […]

Continue Reading

Projekt rodinného domu

Projekt rodinného domu

| 29/08/2011

V minulom článku sme si priblížili ako si vyberať vhodný stavebný pozemok, ak ste ho už nadobudli môžete sa pustiť do plánovania výstavby. Pred začatím samotnej výstavby je nutná patričná príprava ku ktorej patrí zaobstaranie projektu, vybavenie potrebných povolení na príslušných úradoch a výber dodávateľa. Projektová dokumentácia stavby by mala nielen spĺňať Vaše požiadavky na […]

Continue Reading

Stavebníctvo stále v kríze

Stavebníctvo stále v kríze

| 28/08/2011

Riaditelia slovenských stavebných spoločností potvrzujú svoje predchádzajúce predikcie mierneho poklesu slovenského stavebníctva v roku 2011, podľa ktorých v priebehu roka poklesne o 1,8 %. Firmy stále čakajú na znateľnejšie oživenie dopytu ako základného impulzu k naštartovaniu rastu. K tomu by malo dôjsť už od roku 2012. Očakávajú i mierny pokles svojich tržieb v tomto roku. […]

Continue Reading

Požiarna zbrojnica

Požiarna zbrojnica

| 26/08/2011

Nový domov pre požiarnikov v Brandone Nová požiarna a zdravotnícka budova v Brandone  v Kanade má rozlohu 28 000 štvorcových metrov a je rozdelená na dve formálne zložky – požiarnické krídlo a administratívne krídlo. Požiarnické krídlo je situované veľmi vhodne smerom k ulici a administratívna časť zasa smerom k potoku. Takéto rozdelenie umožňuje presvetliť budovu […]

Continue Reading

Interiéry od architekta

Interiéry od architekta

| 24/08/2011

Interiéry robím už viac ako 10 rokov, necítim sa byť až takým erudovaným odborníkom. Denne vznikajú nové technológie a s nimi aj množstvo nových detailov, ktoré si tvorca interiéru musí osvojiť. Okrem odborných znalostí si tvorba interiéru vyžaduje veľa trpezlivosti, diplomacie a hlavne empatie. „Kolik lidí, tolik chutí“ – naši bratia to vystihli veľmi výstižne. […]

Continue Reading

Vysoká, tmavá, krásna….

Vysoká, tmavá, krásna….

| 24/08/2011

Návrhárska firma The Pachleitner Group, ktorá sa zaoberá navrhovaním okuliarí a šperkov sa rozhodla postaviť reprezentačnú budovu. Obrátila sa teda na vysoko cenené firmy  požiadavkou o návrh svojho nového hlavného sídla v Rakúsku v meste Graz. Ako inšpiráciu im dodala fotografie lodí, áut a lietadiel, aby prezentovala svoju víziu  novej budovy. Víťazný návrh však vyzerá […]

Continue Reading